Jim Crow Era Slideshow

Jim Crow Powerpoint

One Response to “Jim Crow Era Slideshow”

  1. Veronic 09/03/2018 at 7:43 am #

    Leasing operacyjny zasadniczo opiera się na tym, że leasingodawca wprowadza leasingowany przedmiot do swoich składników majątkowych, a więc to on może przeprowadzać odpisy amortyzacyjne. Leasing zwrotny samochodu firmowego Leasing operacyjny a leasing finansowy, jaka jest różnica? jest bardzo ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem, dzięki któremu możemy w szybki sposób pozyskać kapitał inwestycyjny. W przypadku leasingu operacyjnego pierwsza wystawiana faktura jest tytułem opłaty wstępnej/czynszu inicjalnego. Kwota ta jest o stosunkowo dużej wartości w porównaniu do kolejnych faktur za raty leasingowe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: